Parempaa johtamista – tärkeintä ei ole se, mitä teet, vaan se, mitä saat aikaan

Ocio on kumppanisi, kun haluat kasvaa ja kehittyä johtajana. Ocion partneri Minna Metsälä on kokenut johtaja, jonka työelämän intohimo on auttaa organisaatioita parempaan tuloksentekoon. Minnan johtamisfilosofia perustuu ajatukselle, että tyytyväinen henkilöstö tuottaa parempaa asiakaskokemusta.

Minna Metsälä on kokenut toimitusjohtaja, minkä lisäksi hän on toiminut monella toimialalla erilaisissa rooleissa ja näin tunnistaa hallitustyön, johtamisen ja esimiestyön haasteet monesta näkökulmasta. Ottamalla Minnan kirittäjäksi ja sparraajaksi, saat käyttöösi Minnan laaja-alaisen osaamisen ja kokemuksen.

Tutustu valmennuksiimme alta tai kysy lisää Minnalta numerosta 050 590 1232.

 

Minnasta sanottua

”Business Tampere elää historiansa parasta aikaa”. Näin totesi yksi johtajistamme, mutta siitä huolimatta halusimme lähteä kehittämään johtoryhmämme toimintaa aivan uudelle tasolle. Tähän tueksemme otimme Ocio Oy:n Minna Metsälän. Minna on valmentanut meitä 10 kk kestävällä ohjelmalla, jossa olemme keskittyneet mm. luottamukseen, arvostukseen, avoimuuteen ja aikaansaamiseen mutta myös johtoryhmätyöskentelyn teknisempiinkin asioihin.

Minna on saavuttanut johtoryhmän luottamuksen ja olemme päässeet yhdessä eteenpäin kehittymisen polulla. Minna on osoittautunut oivaksi valmentajaksi meille, koska hän tuntee sekä julkisen että yksityisen sektorin erityispiirteet ja osaa sovittaa ajatukset yhteen. Hänen rautainen kokemuksensa johtotehtävistä tuo myös koulutuksen sisältöihin ja toteutukseen varmuutta ja uskottavuutta. Olen myös itse hyötynyt kahdenkeskeisistä coaching-tapaamisista. Usko siihen, että jatkuvasti on mahdollista kehittyä johtajana, on vahva.

Harri Airaksinen, toimitusjohtaja Business Tampere

 

Kartalle-valmennusohjelmalla yhteiset askelmerkit tulevaisuuteen

Kartalle-valmennusohjelman tarkoituksena on saattaa yrityksenne avainhenkilöt samalle kartalle ja tähtäämään kohti yhteisesti valittua tulevaisuutta. Valmennusohjelmassa yhdistyvät kokenut ja teidän yrityksenne tarpeisiin keskittyvä coachaus, oman joukkueenne tekeminen ja osallistaminen sekä oman alansa huippupuhujat.

Tutustu Kartalle-valmennukseen tarkemmin.

Johdosta virtaa -johtoryhmävalmennuksella lisävirtaa koko organisaatioon

Johdosta virtaa -johtoryhmävalmennus tähtää siihen, että työskentely tuo organisaatioon kaivattua lisävirtaa. Toimitusjohtaja on yhtiön moottori ja johtoryhmä on moottorin öljy. Parhaimmillaan johtoryhmä on enemmän kuin osiensa summa; se tuo organisaatioon selkeitä tavoitteita, näkemyksellistä ja tulevaisuusorientoitunutta viestintää ja jäntevää päätöksentekoa.

Johtoryhmän motivaatiota ja kyvykkyyttä on syytä aika ajoin tarkastella kriittisesti. Johtoryhmän jäseniä – myös toimitusjohtajaa sen puheenjohtajana – on syytä kirittää omien toimintatapojen uudelleenarviointiin.

Aika on tärkeä resurssi. Johtoryhmän palavereista lähtiessä jokaisella tulisi olla tunne, että on käyttänyt aikansa olennaiseen ja antanut panoksensa yhtiön menestyksen kannalta merkityksellisten kysymysten ratkaisemiseen.

Johdosta virtaa -valmennus räätälöidään yrityksen tarpeiden mukaan. Perusvalmennus sisältää

  • nykyiseen kokous- ja päätöksentekokäytäntöön tutustumisen
  • toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten haastattelut
  • kehitysehdotusten koostamisen
  • yhteisen työpajan, jossa käydään läpi kehitysehdotukset, valitaan niistä tärkeimmät ja sovitaan käytäntöönpanon aikataulut ja uudet toimintatavat
  • seurantapalaverin 3-6 kuukauden päähän
  • ja tarpeen mukaan puhelin- tai Teams-palaverit, joissa voimme käydä läpi toimintatapamuutosten läpivientiä.

Kysy lisää tai varaa valmennus Minnalta numerosta 050 590 1232.

Johdon henkilökohtainen sparraus ja coaching

Coachingissa tuetaan ja haastetaan johtajaa itseään löytämään parhaat ja toimivimmat ajattelu- ja toimintamallit kulloiseenkin tilanteeseen. Coachattavaa autetaan maksimoimaan oma henkilökohtainen ja ammatillinen potentiaalinsa. Business coachingissa prosessia määrittää myös organisaation tavoitteet.

Sparrauksessa pallotellaan johtamisen haasteita ja autetaan jäsentämään siihen liittyviä kysymyksiä. Sparraaja voi tuoda esiin myös omia näkemyksiään ja kokemuksiaan, mikäli sparrattava kokee sen itselleen hyödylliseksi.

Kysy lisää tai varaa Minnalta numerosta 050 590 1232.

Parempi pomo -esimiesvalmennuksella saat arjesta vähän paremman

Hyvällä johtamisella on valtava vaikutus henkilöstötyytyväisyyteen, asiakastyytyväisyyteen ja tulokseen. Parempi pomo -esimiesvalmennus keskittyy johtamisen perusasioihin:

  • toimivan työyhteisön rakentamiseen ja kehittämiseen
  • muutosten johtamiseen
  • valmentavan esimiestyön kehittämiseen
  • esimiestyön valmiuksiin ja esimiesten hyvinvointiin.

Esimiesvalmennuksen tavoitteena on edistää arvostavaa ja innostavaa työilmapiiriä.

Kysy lisää tai varaa valmennus Minnalta numerosta 050 590 1232.

Johtamisjärjestelmän kuntokartoitus ja johdon tuki

Esimerkiksi omistajien vaihtuessa, yrityksen kasvaessa tai yritysostojen yhteydessä on tarpeen päivittää johtamisjärjestelmää. Hallituksen ja operatiivisen johdon vastuiden selvä määrittely, riskienhallinnan varmistaminen ja johdon palkitsemisen muuttaminen parhaiten hallituksen tahtotilaa tukevaksi varmistavat, että tuloksenteko on mahdollista myös muuttuneessa ympäristössä. Erityisesti näissä asioissa voimme olla tukenasi.

Kysy lisää Minnalta numerosta 050 590 1232.

Etsitkö puhujaa yrityksesi tilaisuuteen?

Minna toimii mielellään myös työyhteisötaitojen kehittämisen parissa ja räätälöi luennot tai keskustelutilaisuudet osallistujajoukon mukaan. Esimiesporukan kanssa on esimerkiksi hyvä käydä läpi esimiehen perustehtäviä, ajankäyttöä ja johtamistehtävää. Henkilöstöpäivissä Minna puolestaan kannustaa käytännönläheisillä esimerkeillä miettimään kunkin omaa roolia siinä, miten työpaikasta tulee entistäkin parempi.

Kysy lisää tai varaa Minna puhujaksi numerosta 050 590 1232.

Tutustu Minnaan paremmin.