Parempaa johtamista – tärkeintä ei ole se, mitä teet, vaan se, mitä saat aikaan

Ocio on kumppanisi, kun haluat kasvaa ja kehittyä johtajana.

Tutustu valmennuksiimme alta tai kysy lisää Leena Honkasalolta numerosta 040 5560 790.

 

Kartalle-valmennusohjelmalla yhteiset askelmerkit tulevaisuuteen

Kartalle-valmennusohjelman tarkoituksena on saattaa yrityksenne avainhenkilöt samalle kartalle ja tähtäämään kohti yhteisesti valittua tulevaisuutta. Valmennusohjelmassa yhdistyvät kokenut ja teidän yrityksenne tarpeisiin keskittyvä coachaus, oman joukkueenne tekeminen ja osallistaminen sekä oman alansa huippupuhujat.

Tutustu Kartalle-valmennukseen tarkemmin.

Johdosta virtaa -johtoryhmävalmennuksella lisävirtaa koko organisaatioon

Johdosta virtaa -johtoryhmävalmennus tähtää siihen, että työskentely tuo organisaatioon kaivattua lisävirtaa. Toimitusjohtaja on yhtiön moottori ja johtoryhmä on moottorin öljy. Parhaimmillaan johtoryhmä on enemmän kuin osiensa summa; se tuo organisaatioon selkeitä tavoitteita, näkemyksellistä ja tulevaisuusorientoitunutta viestintää ja jäntevää päätöksentekoa.

Johtoryhmän motivaatiota ja kyvykkyyttä on syytä aika ajoin tarkastella kriittisesti. Johtoryhmän jäseniä – myös toimitusjohtajaa sen puheenjohtajana – on syytä kirittää omien toimintatapojen uudelleenarviointiin.

Aika on tärkeä resurssi. Johtoryhmän palavereista lähtiessä jokaisella tulisi olla tunne, että on käyttänyt aikansa olennaiseen ja antanut panoksensa yhtiön menestyksen kannalta merkityksellisten kysymysten ratkaisemiseen.

Johdosta virtaa -valmennus räätälöidään yrityksen tarpeiden mukaan. Perusvalmennus sisältää

  • nykyiseen kokous- ja päätöksentekokäytäntöön tutustumisen
  • toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten haastattelut
  • kehitysehdotusten koostamisen
  • yhteisen työpajan, jossa käydään läpi kehitysehdotukset, valitaan niistä tärkeimmät ja sovitaan käytäntöönpanon aikataulut ja uudet toimintatavat
  • seurantapalaverin 3-6 kuukauden päähän
  • ja tarpeen mukaan puhelin- tai Teams-palaverit, joissa voimme käydä läpi toimintatapamuutosten läpivientiä.

Kysy lisää tai varaa valmennus Leena Honkasalolta numerosta 040 5560 790.

Johdon henkilökohtainen sparraus ja coaching

Coachingissa tuetaan ja haastetaan johtajaa itseään löytämään parhaat ja toimivimmat ajattelu- ja toimintamallit kulloiseenkin tilanteeseen. Coachattavaa autetaan maksimoimaan oma henkilökohtainen ja ammatillinen potentiaalinsa. Business coachingissa prosessia määrittää myös organisaation tavoitteet.

Sparrauksessa pallotellaan johtamisen haasteita ja autetaan jäsentämään siihen liittyviä kysymyksiä. Sparraaja voi tuoda esiin myös omia näkemyksiään ja kokemuksiaan, mikäli sparrattava kokee sen itselleen hyödylliseksi.

Kysy lisää tai varaa Leena Honkasalolta numerosta 040 5560 790.

Parempi pomo -esimiesvalmennuksella saat arjesta vähän paremman

Hyvällä johtamisella on valtava vaikutus henkilöstötyytyväisyyteen, asiakastyytyväisyyteen ja tulokseen. Parempi pomo -esimiesvalmennus keskittyy johtamisen perusasioihin:

  • toimivan työyhteisön rakentamiseen ja kehittämiseen
  • muutosten johtamiseen
  • valmentavan esimiestyön kehittämiseen
  • esimiestyön valmiuksiin ja esimiesten hyvinvointiin.

Esimiesvalmennuksen tavoitteena on edistää arvostavaa ja innostavaa työilmapiiriä.

Kysy lisää tai varaa valmennus Leena Honkasalolta numerosta 040 5560 790.