Valitsemalla Ocion kumppaniksesi, saat käyttöösi kokeneita liiketoiminnan johtajia, joilla on toimintatyylissään iso annos puhdasta maalaisjärkeä.

Risto Metsälä, Managing Partner

Riston vahvin ydinosaaminen on tietojärjestelmien hyödyntäminen yritysten liiketoiminnan tehostamisessa. Tietojärjestelmä on ”vain” työkalu ja sen suomien mahdollisuuksien juurruttaminen organisaatioon vaatii vahvaa muutosjohtamisen kykyä, jota Ristolta löytyy.

Risto on ollut järjestelemässä useita yritys- ja liiketoimintakauppoja monissa eri organisaatioissa. Hän löytää näihin liittyvät strategiset ja operatiiviset riskit ja osaa tukea mahdollisuuksien hyödyntämisessä.

Risto pystyy myös auttamaan asiakkaitaan tunnistamaan heidän asiakaskuntansa käyttäytymisen muutoksia ja ennakoimaan strategisia valintoja. Riippumattomana yrittäjänä hän tuo järjestelmähankkeisiin ja niiden läpivientiin kustannustehokasta ja jämäkkää johtamista.

 

Minna Metsälä, Partneri, johtamisen kehittäminen

Minna on kokenut johtaja ja hallitusammattilainen, jonka työelämän intohimo on kehittää johtamista tukemaan parempaa tuloksentekoa. Minna on toiminut usealla toimialalla erilaisissa rooleissa ja näin tunnistaa johtamisen ja esimiestyön haasteet monesta näkökulmasta. Kokemusta on karttunut finanssialan yhtiön toimitusjohtajana 10 vuotta, julkisomisteisen erikoissairaanhoidon yhtiön johtoryhmässä vuosi ja kansainvälisten teollisuusyrityksen ylemmässä keskijohdossa 8 vuotta.

Toimitusjohtajakaudellaan Minna johti johtoryhmänsä kanssa yhtiön asiakastyytyväisyyttä Suomen parhaaksi, henkilöstötyytyväisyyttä alan parhaaksi sekä kasvatti yhtiön markkinaosuutta, kannattavuutta ja vakavaraisuutta.

Minna ymmärtää hyvän hallitustyön merkityksen niin toimitusjohtajana kuin hallituksen jäsenenä: hän toimii tällä hetkellä neljän eri yhtiön hallituksessa.

Johtamisen kehittäminen on Minnan erityisosaamista. Minna auttaa sekä hallitus- ja johtoryhmätyöskentelyn tuloksellisuuden parantamisessa että valmentavan esimiestyön kehittämisessä.

Lisäksi Minna toimii puhujana useissa eri foorumeissa mm. johtamisesta, esimiestyöstä, henkilöstön merkityksestä yhtiön menestyksen luomisessa.

Liisa Tyllinen, Consultant

Liisan ydinosaamista on järjestelmäprojektien laadukas määrittely ja läpivienti. Toimialoista hänellä on erityisesti kokemusta tuotannon, logistiikan ja myynnin prosesseista sekä henkilöstöhallinnon konsultoinnista.

Liisan pitkä kokemus usean eri ERP-järjestelmän projektipäällikkönä monilla eri toimialoilla on koulinut erottamaan olennaiset asiat ja keskittymään niihin. Periksiantamattomalla asenteella ei mikään asia jää hoitamatta. Liisan tiimipelaajan luonne saa vaikeatkin asiat luontumaan helpommin.

Liisa Tyllinen Ocio

Tutustu Liisa Tylliseen LinkedInissä